Poniżej zamieszczamy listę organizacji humanitarnych które niosą pomoc na Ukrainie.

https://voices.org.ua/en/

Fundacja Charytatywna Voices of Children pomaga dzieciom dotkniętym wojną na wschodzie Ukrainy. Dzięki Wam zapewniamy dzieciom wsparcie psychologiczne i psychospołeczne. Pomaga im to przezwyciężyć skutki konfliktu zbrojnego i rozwijać się.

https://www.icrc.org/en/donate/ukraine

W miarę jak pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża odpowiada na pilne potrzeby humanitarne i musi być w stanie kontynuować swoją pracę ratującą życie. Inżynierowie wodni i lekarze MKCK chcą pomóc ponad 3 milionom ludzi w dostępie do czystej wody i poprawić warunki życia ponad 66 000 osób, których domy zostały zniszczone w wyniku ciężkich walk. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża - wraz ze swoimi partnerami z Czerwonego Krzyża i Ruchu Czerwonego Półksiężyca - pozostaje aktywny na Ukrainie, ratując i chroniąc życie ofiar konfliktu zbrojnego i przemocy. Nasze neutralne i bezstronne działania humanitarne wspierają najbardziej bezbronnych ludzi: potrzeby humanitarne są ogromne, ale razem możemy je zaspokoić. Twoja darowizna będzie miała ogromne znaczenie dla rodzin, które są teraz w potrzebie.

https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/

Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

https://crisisrelief.un.org/t/ukraine/

Ukraiński Fundusz Humanitarny jest krajowym funduszem łączonym. Fundusze łączone wspierają terminowe, skoordynowane i rzetelne działania humanitarne.

Państwa darowizna pomoże organizacjom pozarządowym zajmującym się pomocą humanitarną oraz organom ONZ na Ukrainie w niesieniu pomocy najbardziej zagrożonym społecznościom i ludziom, zapewniając im pilnie potrzebną żywność, wodę, schronienie i inne podstawowe wsparcie. Dzięki temu szybkiemu i elastycznemu mechanizmowi reagowania Twój dzisiejszy dar może naprawdę uratować życie.

https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy

Zebrane środki przekażemy na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych. Współpracujemy z lokalnymi partnerami, dzięki czemu możemy dobrze oszacować najpilniejsze potrzeby i dostarczyć dzieciom skuteczną pomoc. Przekaż darowiznę i pomóż razem z nami!

https://pmm.org.pl/ukraina-pilna-pomoc-medyczna

Zebrane środki zostaną przekazane na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych. Jeśli konflikt będzie się rozwijać, liczba osób potrzebujących pilnej pomocy może przekroczyć tę z 2015 r., kiedy nastąpiła eskalacja przemocy w kraju. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pilnej misji pomocowej w Ukrainie" - informuje PMM.

Pieniądze można wpłacać na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z tytułem UKRAINA